YATIRILIŞ ŞEKLİNE GÖRE

Mevduat, yatırılış şekline göre de gruplara ayrılabilir
1. Serbest Mevduat
2. Mecburi Mevduat
1) Mudi tarafından, banka ile karşılıklı belirleyecekleri koşullara göre serbestçe yapılan tevdiata “serbest mevduat” adı verilir. Yukarıda sıralanan mevduatın hepsi bu kategoriye girer.
2) Kanun ya da özel bir koşul gereği
olarak; Bankada bıılundurulması gereken; ve ödenmesi bazı formalite ve kayda bağlı olan tevdiata “mecburi tevdiat” denir. Örneğin Emlâk Kredi Bankasına kanunen yatırılması mecburi olan dul ve yetim paralan, Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ihtiyat akçesi olarak yatırdıkları paralar bu niteliktedir. Yine mahkeme ve İcra dairelerince, karar ve hüküm sonuna kadar bankaya yatırılan ya da üzerlerine haciz konulan
paraları “mecburi mevduat” saymak gerekir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


4 + 2 =