VERİLEN FAİZE GÖRE MEVDUAT

1. Faizsiz Mevduat
2. Faizli Mevduat olmak üzere de ayrılabilir.
1) Mahalli şartların, tevdiat kabulüne elverişli olmadığı hallerde faizsiz kabul edilen ya da, Resmi Dairelerce (bir hizmete karşılık) faiz alınmadan yapılan tevdiata veya vadeleri geçtiği halde henüz çekilmemiş vadeli tevdiat ve bonoların karşılığı olarak bulunan paralara ”faizsiz mevduat” adı verilir.
2) Faizli mevduatın kapsamına; vadesiz, ihbarlı ve vadeli mevduat girer. Mevduata uygulanacak faiz oranlan günün hal ve ica bina göre Merkez Bankasınca saptanır
Vadesiz mevdua.tta Bankalar; yatırılan paraları serbestçe kullanamıyacakiarından kasalarında her an çekileceği düşünülerek karşılık bulundurmak zorunda kalırlar Bu bakımdan uygulanan faiz oranı en az düzeydedir. .
İhbarlı ve vadeli mevduatta, faiz oranı yüksek olmakla beraber bankanın bu tür mevduattan daha güven içinde yararlanması mümkündür.
Bugünkü Bankacılıkta, vadeli mevduat hesaplarında vadesinden önce çekilmesine gözyumulmakta ve hatta kaldığı süreye göre faiz gerçekleştiriİmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


32 − 29 =