ÖDEMENİN ŞEKLİ

Araya girme suretiyle kabulde olduğu gibi, ödemede de araya giren bu ödemeyi kim için yapmakta olduğunu poliçe üzerinde belirtmesi gereklidir. Aksi halde ödeme, keşideci için yapılmış sayılır (T.K. 653/1).
Araya girme suretiyle ödeyen kimse, kendi haklarını takip edebilmek için poliçeyi ve varsa protesto kâğıtlarını almak isteyecektir. Bunun fçln
Poliçenin ve varsa protesto kâğıtlarının araya girerek ödeyen kimseye verilmesi gerekir (T.K. 653/2).
Araya girme suretiyle ödemenin şekli şöyle olmalıdır
(……… ad ve hesabına araya girerek
ödemede bulunan …………….’dan poliçe
bedelini tamamen aldım.) Hamilin imzası.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


56 − 47 =