ÖDEMENİN REDDEDİLMEMESİ

Araya girme suretiyle kendisine yapılacak ödemeyi red eden hamil, ödeme halinde borçtan kimler kurtulacak İdiyse, onlara kar şı müracaat haklarını kaybeder (T.K. 652). Bu maddeye göre
Hamil araya girme suretiyle ödeme teklifini kabul etmek zorundadır. Araya girme suretiyle kabulde böyle bir zorunluk yoktu. Çünki o zaman poliçe fiilen ödenmediği gibi, kabul edilmiş olsa da ödenip ödenmlyeceğl belli değildir. Halbuki araya girme suretiyle yapılacak ödemede maksat hasıl olmuş demektir. Böyle bir teklifi kabul etmeyen hamil ilgililere karşı elbette rücu hakkını kullanamaz.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


22 + = 32