ÖDEMEDE HAMİLİN İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Poliçe, ikametgâhları ödeme yerinde bulunan kimseler tarafından araya girmek suretiyle kabul edilmiş veya bu kimseler gerektiğinde ödemede bulunmak üzere belirlenmiş ise, hamil en geç ödememe protesto süresinin bittiği günün ertesi günü bütün bu kimselere ibraz etmeğe ve gerektiğinde araya girme suretiyle ödemeden kaçımlırsa, protesto çekmeğe zorunludur, (T.K. 651/1).
Demek oluyor ki, eldeki poliçe;
önce araya girilerek kabul edilmişse,
ya da
ihtiyati muhatap kaydını taşıyorsa, protestoya alt olarak kanunca var olan süre bir gün daha uzatılabiliyor.
Hamil, bu süre zarfında protesto düzenlemezse, gerektiğinde ödeyecek kimseyi göstermiş olan veya araya girmekle lehine poliçe kabul edilmiş bulunan kimse ile onlardan sonra gelen borçlular sorumluluktan kurtulmuş olurlar (T.K. 651/2).
Bu durum karşısında hamilin ihmale düşmemesi gerekir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


3 + 4 =