MUZAAF USUL

MUZAAF USUL

Çift girişli veya iki taraflı muhasebe kayıt sistemidir. Yani bir işletmenin alım satımı, gider, gelir hesaplarını iki taraflı tutan muhasebe usulüne bu ad verilir.

Muzaaf; her bir maddenin (yevmiye maddesinin) biri alacağa, öteki borca olmak üzere iki defa kayıt edilmesine dayanan hesap tutma sistemi demektir, ( Muhasebe Kayıt Usulleri)

MÜBADELE

Malların elden ele geçmesi, sahip değiştirmesi veya değiş tokuş edilmesidir, ( Trampe)

Bir hizmetin ya da bir değerin serbest olarak ve istenerek değiştirilmesi de mübadeledir. Mübadele; bedel (bir değerin karşılığı demektir) sözcüğünden gelmedir. Ancak mübadele aracı olarak “para” ortaya çıkmıştır. Para, değerlerin sembolüdür.

MÜCBİR SEBEPLER

Verilen bir sözün yapılmaması halinde gösterilen sebeptir ki, önceden tahmin edilip önüne geçilemiyen duruma mücbir sebepler (zorlayıcı nedenler) denir.

Mücbir sebepler; önceden göze alınmasına ve bunun sonucu olarak giderilmesine imkân bulunmayan ve dış etkenlerden ileri gelen olaylardır. Bu olay, tabii bir kuvvetten (fırtına, yer sarsıntısı, su baskını gibi) veya üçüncü bir şahsın eyleminden (haksız eylemlerde olduğu gibi) ya da, resmi bir yasaklamadan ileri gelebilir (B.K. mad. 117).

MÜCEHHİZ

Sahibi bulunduğu veya kiraladığı ve seyahate çıkacak hale getirdiği bir gemiyi İşleten ya da kiraya veren kimseye denir. Armatör sözcüğü İle eş anlamdadır.

MÜDDET

Bir şeyin sürdüğü zaman parçası, süre demektir. Bir borcun yerine getirilmesi veya hukuki bir işlemin yapılması için kanun, hakim veya ilgili kişi tarafından verilen zaman .

Müddet kavramı içine, Türk kanunlarında kullanılan ecel, vade, süre terimleri de girer. Hakim tarafından bir usul işleminin yapılması İçin verilen müddete “mehil” denir. Müddetlerin hesaplanmasına ilişkin genel kurallar borçlar kanununda (madde 75, 76) aybaşı ve aysonu olarak belirtilmişse bundan ayın birinci veya sonuncu günü, ayın ortası denilmişse ayın 15’î anlaşılır.

Müddetlerin hesaplanmasında müddetin verildiği ilk gün hiçbir hesaba katılmaz. Müddetler kesintisiz olarak devam eder, yani Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günleri müddete girer.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


95 − = 94