MÜECCEL BORÇ

Bir ecele (müddete) bağlanmış olan borç anlamındadır. Müeccel borçlar, borç meydana gelmiş fakat ifası ileriye atılmıştır. Alacaklı, müeccel olduğu süre içinde borcun yerine getirilmesini isteyemez, borçlu da bu süre içinde borcunu yerine getirmek zorunda değildir. Ancak zamanından önce öderse sebepsiz iktisap kurallarına göre geri isteyemez. Ecelin dolmasiyle müeccel borç (tecil edilmiş) muaccel hale gelir, ( Alacaklı Taraf)

MÜESSESE

Kanunlar gereğince kurulan ve sürekliliği olan kuruluştur. Belediyeler tüzel kişilikleri olan kamu müesseseleridir.

Sosyal hizmet gören teşekkül, tesis ve kuruma da müessese denir. Örneğin, verem ile Mücadele derneği, topluma yararlı bir müessesedir.

Ticari ve sınai kuruluşlar da bu adı alır. Şu halde ekonomik amacı ve fonksiyonu olmayan, kâr gayesi gütmeyen, devletin, belediyelerin kamu hizmeti görmek üzere kurdukları teşkilât ile çeşitli gayelerle kurulan bir takım hayır ve yardımlaşma cemiyet ve teşekküllerine “müessese” denir.

MÜESSİS HİSSE SENEDİ

Sahiplerine, kuruluş hizmetlerine karşılık olarak yalnız kâra katılma hakkı veren hisse senetleridir. Yeni terim olarak “kurucu pay senedi” demek yerinde olur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


38 − = 32