MONTAJ SANAYİİ

Bu terim, ayrı parçalar halindeki mamullerin birleştirildiği işyerlerini kapsamaktadır. Aslında montaj sözcüğü, üretim faaliyetinin içindeki bir safhayı belirtir. Örnek olarak, mamul parçaların (Ara malların) montajda bir araya getirilerek kamyon imali gösterilebilir.

Dünya sanayiinde genellikle her iktisadi ünite, imal ettiği malm bütün parçalarını kendi içinde üretmemekte, bazı parçalarını diğer firmalardan almakta veya ithal etmektedir. Yine kamyon örneğine dönersek en büyük firmalar dahi çeşitli yan mamulleri, yan sanayii adını verdiğimiz işletmelerden satın almakta ve fabrikalarında kendi markaları altında birleştirmektedir.

Aynı fabrikanın bir vites dişlisinin, çeşitli markalardaki kamyonlarda kullanıldığı görülmektedir.

Memleketimizde montaj sanayii veya imalât sanayii adı altında toplanan grupta radyodan hesap makinesine ve traktöre kadar çeşitli mallar bulunmaktadır. Bu sanayide;

Daha çok döviz tasarrufu amaciyle dışardan mamul madde ithal etmek yerine, bunların parçalar halinde yurda getirilmesi ve tedricen yerli yan sanayiinin geliştirilmesiyle parçaların ülke içinde üretimi düşünülmektedir. Ayrıca her mamulün, yıllar itibariyle yerli mal oranının arttırılması da öngörülmektedir.

MONTAN

Yekûn, tutar anlamına gelir. Muvman ve montan terimi Bankacılıkta çoğunlukla bir arada kullanılır. Örneğin, Şubenin Küçük Cari Hesapları muvman ve montan (Hareket ve tutar) bakımından parlak değildi gibi.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


16 − = 6