MALİ BİLANÇO

Mali yasalar ve bu yasaların koyduğu kural ve müeyyideler gözönünde tutularak düzenlenen bilançodur. Bu bilançolara “vergi bilançosu” da denilmektedir.

Mali bilançonun düzenlenmesinde ilgili kanun maddelerine uyulması zorunludur. Çünkü vergiye konu olan ticari kazancın saptanabilmesi, kanun hükümlerinin yerine getirilmesiyle mümkündür.

Mali bilançonun hazırlanmasında; bina, demirbaş, mal, esham ve tahvilat gibi birçok iktisadi değerlerin evalüe edilmesi ve yine karşılık ve amortisman ayrılması vergi usul kanunu hükümlerine göre yapılır, ( Bilanço)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


80 − 79 =