MAKBUZ

Bir para veya herhangi bir şeyin alındığını. bir borcun ödendiğini gösteren ve alacaklı tarafından imzalanarak borçluya verilen belgedir.

Makbuz, borçlunun borcunu ödediğini gösteren en kuvvvetli delildir. Ancak makbuzun alacaklı tarafından imzalanmış olması şarttır. Bu nedenle posta idaresine yatırılan para karşılığı idarenin verdiği makbuz bu anlamda bir makbuz sayılmaz. Borçlu ödediği borç için alacaklıdan bir makbuz isteme hakkına sahiptir. Alacaklı makbuz vermekten kaçınırsa borçlu borcunu ödemeyebilir (B.K. mad. 87).

Bir dönem ile ilgili edim (o. ) için verilen makbuzlar herhangi bir ihtirazı (çekinme) kayıt bulunmadıkça, daha önceki edimlerin ödendiği karinesi (ipucu) doğar. Bunun gibi bir ana borç için makbuz verilmesi durumunda da Aksine bir hüküm konulmadıkça Faizlerin ödendiği karinesi çıkar.

MAKBUZ SENEDİ

Umumi mağazalar tarafından bir mües seseye verilen emtiayı temsil etmek üzere düzenlenen ve emtiayı teslim edene verilen, bir “Emtia senedi” dir. Bu senetlerde şu hususlar yazılıdır Emtiayı verenin adı ve soyadı, Umumi mağazanın adres ve ticaret unvanı, Tevdi edilen şeye ilişkin bilgiler, Verilen emtia için verilmesi gereken harç, resim, vergi ve sigorta bedellerinin ödenip ödenmediği, Ödenmiş veya ödenecek ücret ve masraflar, Senedin kimin adına veya emrine düzenlendiği, Umumi mağaza sahibinin imzası, bulunmalıdır. Bu şekil şartlarına uymayan makbuz senetleri kıymetli evraktan sayılmaz. Makbuz senetleri ciro yoluyla devredilir. Makbuz senedi vvarant ile birlikte ciro edilirse malların mülkiyeti de devredilmiş olur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


67 − = 65