LEHDAR

Bedelinin kendisine ödenmesi, senet metninde yazılı (yani lehine bir senet düzenlenen) kimsedir. Senet; poliçe, bono veya çek olsun kimin elinde bulunuyorsa o lehdar’ dır.

Çalınmamış veya bulunmamış olması şartıyla bir lehdar hamili bulunduğu senet üze rinde her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bir senet nama ve kimin adına yazılmışsa o kişi lehdardır. Emrine veya hamiline yazılı senetlerde de lehdar, senedi emrinde tutan veya senedi kendinde bulunduran kimsedir.

Şu halde; çek veya senetlerin taşıdığı paralardan yararlanacak kimselerle, adına açılmış akreditifi kullanabilecek veya adına gönderilmiş havaleyi tahsil edecek kişilere de “lehdar” denilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


4 + 2 =