KURİYE KREDİSİ

KURİYE

Postacı, muhaberat, mektuplar ve posta anlamlarına gelir.

Diplomaside, genel olarak elçilik postasını yerine ulaştırmakla görevli kimsedir.

Havacılıkta, uçakla gönderilen mektup, koli veya havaleye kurye denir.

Hükümet kuryelerinin dokunulmazlıkları vardır ve taşıdıkları evraka el konması yasaktır.

KURİYE KREDİSİ

Bankalarca, yabancı ülkelerdeki muhabirleri nezdinde açtırılan kredidir.

Bu kredinin işlemi, önceden yapılmış anlaşma ile karşılık veya garanti almaksızın telefonla ya da telgrafla verilecek emir üzerine yapılır. Prensip olarak bu şekilde açılacak krediye ait evrakın ilk postayla yabancı ülkedeki muhabire yollanması lâzımdır. Bundan dolayı bu krediye kurye kredisi adı verilmiştir.

KURTİYE

Piyasada aracılık edenleri ifade eden genel bir terimdir. Koşan, dolaşan anlamındadır. Üç tip kurtiye vardır Serbest kurtiye ler, kayıtlı kurtiyeler, yeminli veya resmi kurtiyeler.

Banka kurtiyeleri; kısa vadeli atıl fonları olanlarla likiditeye ihtiyaç duyanlar arasında aracılık ederler. Günümüzde özellikle küçük bankalar bunlardan yararlanmaktadırlar. Büyük bankalar kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını kendi aralarında çözümlemektedirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 43 = 50