KONVERTİBL DÖVİZ

Gerçekten bazı durumlarda malm, ihracatçının bulunduğu yerden ithalatçının ülkesine kadar gönderilebilmesi için birden fazla taşıma aracına ihtiyaç vardır. Mallar önce trenle yükleme limanına kadar taşınır, buradan gemiye yüklenir. Boşaltma limanından ithalatçının ülkesine kadar yine trenle taşınır. Böyle bir durumda her bir taşıma aracı için ayrı bir konşimento alınacak yerde hepsi için bir tek konşimento kesilmesi mümkündür. Çeşitli araçlar ile yapılacak aktarmalı taşımanın bütününü içine alacak şekilde düzenlenen bu çeşit konşimentoya “üstüste taşıma konşimentosu” deniliyor.

Konşimentoya ait hükümler Ticaret Kanununun 1097 1118. maddelerinde yer almıştır.

KONTABİLİZE

Kontabilite muhasebe defter tutma usulü demektir. Kontabilize terimi, muhasebeleş tirmek anlamında kullanılır. Gelen bir evrakın banka tarafından usulüne uygun olarak muamele görmesi yani kontabilize edilmesi demektir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


85 − = 76