KONSOLİDASYON

KONSİNYASYON

Başkasına ait malları kendi mağaza, dükkân ve depolarında emanet olarak bulundurup mal sahibinin adına ve hesabına satan mü esseselerin yaptıkları muamelelere denir. Bu mallar da “konsinye mallar” adını alır. ( Ankonsinyasyon)

KONSOLİDASYON

Kelime anlamı, takviye, tahkim yanî sağlamlaştırmaktır. Genellikle kısa vadeli bir devlet borcunun yerini uzun vadeli bir borcun alması anlamını taşır. Devletin vadesi gelmiş olan kısa vadeli (dalgalı) borçları ödeme imkânına sahip olmaması halinde tahkim yoluna başvurulur.

Konsolidasyon işlemi ihtiyarî veya cebrî olmak üzere iki türlüdür. İhtiyarî tahkimde kısa vadeli borcun yerine piyasaya sürülen yeni borç tahvillerini fertler alıp almamakta serbesttirler. Devlet uzun vadeli borç tahvillerini piyasaya sürer ve bankalardan sağladığı gelirle kısa vadeli borçları öder. Ya da devlet kısa vadeli devlet borcu tahvillerini para olarak kabul eder ve ellerinde bu tahvilden bulunduranlar bunları daha üstün şartlı (faiz oranı yüksek) yeni tahvillerle değiştirebilirler.

Cebrî tahkimde fertlere tercih hakkı tanınmaz ve devlet tek taraflı olarak kısa vadeli borç tahvili yerine uzun vadeli borç tahvilini geçirir. Böyle bir durumda yeni tahvilleri ilginç veya üstün kılacak şartlar aslında fazla önemli değildir, ama politik düşüncelerle devlet yine de bazı avantajlar sağlamak yoluna gider.

KONSOLİDE BİLANÇO

Aralarında sermaye ilişkisi bulunan firmaların aynı tarihli veya aynı döneme ait bilanço kalemlerinden ve karşılıklı ilişkiden doğmuş kayıtların terkini ile tertiplenen tek bir bilançodur. Birleştirilmiş bilanço da denebilir.

KONSOLOSLUK FATURASI

Malın gönderildiği memleketin konsolos luğunca, menşei belgelemek bakımından düzenlenen faturalardır. İthal akreditif muamelelerinde aranılan vesikalardandır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 85 = 94