KOMPLEMANTER

Bir noksanı tamamlayıcı (mütemmim) ya da ek (ilâve) anlamına gelen bu terim; ay sonlarında veya onu izleyen günlerde düzenlenen fişler için kullanıldığı gibi, yıl sonlarında özellikle bilanço ile ilgili olarak mutabakat merkezinin muamelelerinde ve eski sene kaydı ile tanzim edilen fişler için de kullanılır.

Komplemanter kaydı, komplemanter fişi terimleri muhasebeye aittir.

KONKORDANS

Uygunluk, mutabakat demektir. Bir çok şubeleri olan bankaların birbirleri hesabına kaydettikleri borç ve alacak kayıtlarının, mutabakat merkezlerinde karşılaştırılıp uygunluk sağlanmasına “konkordans” denir. Bu maksatla hesabı tutan merkez şube, ilgili şubeye ekstre (hesap hülasası) gönderir bu şube de ekstre üzerinden, açık kalan borç ve alacak kayıtlarım tespit ederek mutabakat (konkordans) cetvelini hazırlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


9 + = 14