KOMİTE

Herhangi bir işin veya bazı şeylerin incelenmesini ve bir karara alınmasını sağlamak için seçilen bir topluluktur. İdare komitesi, personel komitesi, kredi komitesi gibi.

Anonim şirket şeklinde kurulan bankalarda Türk Ticaret kanununda gösterilen idare organlarından (genel kurul, idare meclisi, murakıplar) başka, Bankalar K. da yazılı görevleri yapmak üzere idare meclisi tarafından, idare meclisi azaları arasından seçilen iki üye ile umum müdür veya vekilinden oluşan üç kişilik bir idare komitesi kurulur (Bank. K. mad. 19/1).

İdare komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar idare meclisinin onayından sonra yerine getirilir (Bank K. mad. 20).

Toplamı, ödenmiş sermaye ve yedek akçelerinin % 10 unu geçmemek üzere 150.000. liradan fazla ve 750.000. liradan az olan kredilerle 25.000. liradan fazla ve 50.000. liradan az olan açık krediler Banka Umum Müdürlüğünün yazılı teklifi ve idare komitesinin kararı ile açılır.

Personel komitesine gelince, Banka Umum Müdürünün yetkisi dahilinde en kıdemli Genel Müdür Yardımcısının başkanlığı altında diğer Umum Müdür Yardımcıları ile Personel Müdüründen oluşmaktadır. Personelin atama, nakil, terfi, azil, yetki ve mali hakları ile ilgili olarak alman kararlar İdare Meclisinin onayından sonra kesinleşir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


83 − = 81