KIYMET HESAPLARI

Kıymet (değer), mallar hakkında yapılan ve henüz gerçekleşmeyen bir tahmindir. Bir şeyin bahası, bedeli demektir.

Alınıp satılmaya elverişli herşeyin bir kıymeti vardır. Günümüzde alış veriş aracı para olduğundan her şeyin kıymeti para ile ölçülür. Kıymetleri üç kısma ayırabiliriz

1) Mütedavil kıymetler

Kolaylıkla alınıp satılabilen ve böylece

elden ele geçebilen ve paraya derhal çevrilebilen kıymetlere bu ad verilir.

Para,

Mal veya emtia,

Esham ve tahvilat,

Senetler gibi kıymetler tedavül (sürüm) kabiliyeti taşırlar.

2) Sabit kıymetler

Ticaret İşlerinde uzun zaman hizmet görebilen ve aynı şekilde kullanılabilen kıymetlerdir

Demirbaş eşya,

Bina ve arsalar,

Tesisat, makine ve âletler gibi.

3) Muhasses (tahsis edilmiş) kıymetler

Yapılmakta ya da izlenmekte olan henüz son durumu alınamamış bulunan değerlere denir

Yapılmakta olan mallar,

Tahsildeki, takipteki senetler,

Sipariş mallar gibi.

Bütün bu kıymetleri muhasebe bakımından tesbit ve takip etmek için açılan hesaplara “kıymet hesapları” denir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 73 = 79