KEŞİDE

KEŞİDE

Keşide etmek, çekmek anlamına gelen ve bir kur’amn, bir piyangonun keşide edil mesi şeklinde de kullanılan bir deyimdir. Fakat bu tabirin (deyimin) özellikle Ticaret Hukukunda teknik bir deyim olarak kullanıldığı yer çek ve poliçelerdir.

Bir çekin ve bir poliçenin düzenlenerek İmza edilmesi ve ödeme emri niteliğinde olan bu çek ve poliçenin muhataba ibraz edilmek üzere lehdara veya hamile verilmesi “keçide edilmesi veya çekilmesi” anlamına gelir, ( Çek, Poliçe)

Bazen açığa çekilen poliçeler olabilir. Hatıra dayanılarak yapılan bu ödeme emrine “havai keşide” denir.

KEŞİDECİ

Keşideci, üçlü bir ilişkiye dayanan çek ve poliçede, bunları düzenleyerek imza eden kişiye denir. Bilindiği üzere çek ve poliçede üç kişi vardır.

(A) keşideci, normal olarak düzenlediği bir çek ve poliçede muhataba (C) ye hitap ederek bu senedi elinde bulunduran (Hami! veya lehdar (B) ye belli bir miktar para ödemesini emreder. Senedi tanzim eden (A) çek ya da poliçeyi çekmiş yani keşide etmiştir. Bu nedenle bu üçlü ilişkide kendine keşideci denir.

O halde keşideci çek ve poliçeyi tanzim ve imza eden diğer bir deyimle iik ödeme emrini veren kimsedir, ( Çek, Poliçe)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


6 + 2 =