KAMU

KAMU

Sözcük anlamıyla bir ülkede yaşıyan insanların bütünü yani halkın tümü demektir.

Halkın tümü, devleti oluşturduğundan devlet sözcüğü yerine de yani Kamu borçları, kamu gelirleri, kamu giderleri hep bu anlamda devlet borçları, devlet gelirleri ve devlet giderleri yerine kullanılır.

Halk, amme, maşerî varlık olarak eskiden kullanılan terimlerin yeni Türkçe karşılığı olarak kamu sözcüğü kullanılmaktadır.

KAMU DÜZENİ

Hürriyetler rejimi ve idari zabıta yetkilerinin veriliş amacıyla yakından ilgili önemli bir kavramdır. Örneğin vicdan ve din hürriyetinden söz edilirken, kamu düzenine aykırı olmayan ibadetlerin, dini ayin ve törenlerin serbest olduğu belirtilir. Bunun gibi toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının, dernek kurma hakkının kamu düzenini korumak amacıyla kanunla sınırlanabileceği ifade edilmektedir. İdari zabıtanın amacı da kamu düzenini korumaktır.

Bu düzen toplu halde yaşayışın gerektirdiği temel şartlardan meydana gelir. Şüphesiz kamu düzeni kavramının muhtevası da, toplumsal inanış ve ihtiyaçlara göre zaman ve yer bakımından değişiklikler gösterir. Bugün gelişmiş ülkelerde kamu düzeninin şu unsurlardan ileri geldiği kabul edilmektedir

a) Güvenlik

Toplu halde yaşayışın zorunlu bir sonucu olarak kişilere ve mallarına zarar veren veya verebilecek durum ve gelişmelerin ortadan kaldırılmış bulunmasıdır. Bu bakımdan bazı idari zabıta tedbirleri ve özellikle trafik yasaları ve uygulaması örnek gösterilebilir. Can ve mal güvenliği bakımından son derecede önemli olduğu için.

b) Sağlık

Toplumun, hastalıklardan ve tehlikelerinden uzak tutulması için sağlık kurallarının uygulanmasını kapsar. İçecek ve yiyecek şeylerin denetlenmesi, salgın hastalıklara karşı aşı yapılması, yapılacak binaların belli sağlık şartlarına uygun olması mecburiyeti hep sağlık konusuna giren işlerdir.

Bizim anayasamız kamu düzenini tamamen maddi düzen olarak kabul etmektedir. Kamu düzeni çağdaş idare hukuku çerçevesinde ihtiyaçların zorlaması sonucu yeni unsurlar kazandı. Bu unsurlar iktisadi de olur örneğin devletin ve iktisadi devlet kuruluşlarının iktisadi hayatı düzenleyici faaliyetleri, fiyatların belli bir düzeyde tutulması çabaları hep kamu düzeni içindir. Toprak Mahsulleri Ofisinin, üretici emeğini değerlendirecek biçimde buğday satın alması ve tüketiciye en elverişli fiyatla satması kamu düzenine güzel bir örnektir.

c) Estetik

Estetik düzene gelince; tarihi eser ve binaların korunması ve bu amaçla imar işlerinin düzenlenmesi, kamu düzeninin estetik yönden de korunması gereğini ortaya koyar. Estetik güzellik duygusu ile ilgilidir. Mantık gerçeğe ermek için akla nasıl kılavuzluk ediyorsa, estetik de güzeli bulmak için duyguya öylece yol gösterir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 3 = 6