İŞLETME TÜRLERİ

İhtiyaçların çok çeşitli olması nedeniyle, bu ihtiyaçları karşılama görevini yapmaya çalışan işletmeler, gördükleri işlere, çalıştıkları alanlara ve branşlara göre çeşitlenmektedir.

işletmeler çalışma alanlarına göre

Ticaret işletmeleri

Endüstri

Banka

Sigorta

Nakliye

Tarım

El sanayii

Hizmet ” gibi gruplara ayrılabilir.

İŞLETMECİNİN NİTELİKLERİ

İşletmecinin bir takım nitelikleri vardır Bir işletmeci; Sağlık niteliği Bedeni arızası olmayacak sağlam, canlı, Meslek ve ihtisas bilgisi Mesleki tahsil ve ihtisas, Ahlâki nitelikler Dürüst, temiz, iyi ahlâk ve karakter sahibi olmak, İdari nitelikler Şahsi otorite, nizami otorite, sevgi ve saygı yaratmak, Denetim yeteneği Emirleri izleme ve işleri kontrol etmek, Personel birliğini kurma Memurlar, işçiler arasında ahenk ve bağlılığı sağlamak, Plânlı çalışmak, Sosyal görüş ve düşünüş Hak, adalet, sosyal duygu, Kültürel nitelik Genel kültür ve lisan bilgisi olmak, Neşeli ve canlı olmak niteliği, Milli ekonomi gereklerine uyma Sırasında memleket menfaatini kendi menfaatinden üstün tutmak, gibi nitelik ve yetenekleri taşıması gerekir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 87 = 88