İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası A.Ş. 26 Ağustos 1924 tarihinde büyük Atatürk’ün emriyle kurulmuştur. İlk Genel Müdür Celâl Bayar’dır.

Bu bankanın kuruluşu, Türk bankacılığının bir dönüm noktası olmuştur. Milli Bankacılığın para ve kredi piyasasına hakim olarak hızla gelişmesine doğru ilk aşamayı İş Bankası gerçekleştirmiştir. Özel sektör bankaları arasında en çok mevduat toplayan İş Bankasının hissedarları arasında;

Malîye Bakanlığı, İş Bankası Emekli San dsğı, Atatürk Hissesi ve Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Dil ve Tarih Kurumlan bulunmaktadır. Ayrıca hisse senetlerini ellerinde tutan bir çok tüzel ve gerçek kişiler vardır. İş Bankası; Memlekete modern bankacılığı getirmiştir. Çatısı altında yetişmiş yüzlerce İş Ban kalınm yeni kredi kuruluşlarının doğmasında ve gelişmesinde büyük katkıları olmuştur.

İş Bankası, halkı bankalara alıştırmıştır. Küçük tasarrufu teşvik ve himaye etmiştir. Kumbaralı tasarruf cüzdanı sistemini özellikle çocuklar arasında yayan, onları tasarrufa alıştıran ilk bankadır. Yani ülkede tasarrufu teşvik amaciyle ikramiye sistemini İlk defa uygulayan, seyahat çeklerini ilk getiren banka İş Bankası oldu. Son senelerde de ödeme kolaylığı sağlayan Banka Kartı Mavi çek sistemi memleket çapında tutulmağa başlamıştır.

Mevduat ve ticaret bankacılığının yanında Türkiye iş Bankası, sanayicilik, sigortacılık alanlarında bir çok şirketler kurmuş ve bir çok bankaların da sermayelerinde hisse sahibi olmuştur. Bu banka, kuruluş gayesine de uygun olarak ülkenin iktisadi kalkınması ve sanayileşmesinde önemli rol oynadı. Bu amaçla çeşitli yatırımlar yaptı. Yatırımların % 80 i sanayi şirketleridir. Bunlar arasında Şişe ve Cam, Bakır, Şeker, Dokuma, Lâstik, Tarım İlaçları, Gübre sanayii, Çimento, Madeni Eşya, Demir Çelik, Gıda Maddeleri, Otomobil, Turizm, Soda Sanayii ve benzerler! kaydedilebilir.

Ayrıca özel sanayiye orta ve uzun vadeli kredi sağlayan ve büyük sanayi işlet melerinin kuruluşuna yardım eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının kurucusu ve en büyük ortağı Türkiye İş Bankasıdır.

İş Bankası, sigortacılık alanında da öncülük yaptı ve 1925 de Anadolu Anonim Türk Sigorta şirketini, 1929 da milli reasüransı, 1936 yılında Ankara Sigortayı ve 1945 de Destek Reasüransı kurdu.

Yabancı sermaye ile işbirliği halinde ku rulan General Elektrik, Pirelli, Ünilever, Tu borg ve Tofaş’ta hisse sahibi olan İş Bankası, Sınai Kalkınma Bankasında, Sınai Yatırım ve Kredi Bankasında, Maden Bankasında, Türk Ticaret Bankasında ve ayrıca Amerikan sermayesinin de katıldığı Türk Dış Ticaret Bankasında ortak bulunmaktadır.

İş Bankasının;

Türkiye Petrolleri, Çukurova Elektrik, İzmir Metallürji, Tarım Koruma, Rabak Elektronik Bakır Sanayii, Çelik Halat ve Tel Sanayii, Karadeniz Bakır İşletmeleri, Ereğli Demir ve Çelik, Elektrik Teçhizatı İmalat Sanayii, Ceytaş, Akdeniz Gübre Sanayii, Umumi Mağazalar, Nasyonel Mukayyet Kasa ve daha bir çok sanayi kuruluşlarındaki hisseleri % 10 un üstündedir.

Bankanın, kültür alanında da çok büyük faaliyetleri olmuştur. Kültür hayatımıza kazandırdığı yüzlerce eser vardır.

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü bir vakıf olarak, bu banka tarafından kurulmuştur. Bu vakfın amacı da; banka, sigorta ve ticaret hukuku alanındaki ilmi araştırma, çalışma ve yayınları geliştirmek, Türk banka ve ticaret hukukunu, çağdaş hukuk sistemleri arasında ileri bir düzeye ulaştırabilmektir.

İş Bankasının Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı iş bültenleri, büyük iş çevrelerince yakından izlenmekte, iki ayda bir Türkiye nin genel iktisadi durumu üzerinde bilgi vermekte ve bunlar başlıca iktisadi göstergeleri de içine almaktadır.

Dünyanın sayılı bankaları arasında özel yeri olan İş Bankasının 1924 yılında 1 milyon sermaye ve 2,5 milyon mevduatı varken 1976 yılı sonunda 772 şubesi, 16.532 personeli, 40 milyon müsecel sermayesi, 1.707.333.753. TL. ihtiyatları bulunmaktadır.

Bankanın aynı yıl sonunda Mevduatının (23 milyar 578 milyonu tasarruf mevduatı olmak üzere) 45 Milyarı aştığı ve 523.814.636.42 lira net kâr sağldığı görülmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


57 + = 62