İCRA

İcra, bir mahkeme ilâmının veya idari bir kararın hükmünü yerine getirmek demektir.
Para ve teminat borçları hakkında ilâm sız takibin kesinleşmesi halinde yapılan işlemlere de “İcra işlemleri” denir.
İcra Dairesi Mahkeme ilâmları hükmünü yerine getiren ve ilâmsız icra yollarıyla kovuşturma (takip) işlerini yapan dairedir.
İcra emri ise, (örneği aşağıdadır) taşınır, taşınmaz malların teslimine, bir İşin yapılmasına yada yapılmamasına, para borcuna ya da teminat verilmesine ilişkin mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesi için hüküm giymiş borçlulara icra Dairesince bildirilen emirlerdir.
Bu açıklamalardan sonra icra; hakların devlet idaresi tarafından zor kullanılarak sağlanması ve alınması demek oluyor.
1 Para alacaklısı, elinde alacağını tanıyan Mahkeme Kararı bulunmasına gerek olmadan, yetkili İcra dairesinden icra kovuşturması isteyebilir. Bu isteme ile icra takibi başlamış olur. İcra Memuru borçluya bir ödeme emri göndererek onu 7 gün içinde borcunu ödemeğe davet eder.
Borçlu hiç bir neden göstermeye zorlanmadan borca itiraz edebilir ve başlayan icra kavuşturmasını durdurabilir. Bu takdirde;
Alacaklı, senedi varsa icra tetkik merciinden İtirazın kaldırılmasını, yoksa mahkemeden itirazın iptalini isteyebilir.
Para alacaklarından başka hakların icra yolu ile alınması için mahkemeden mutlaka karar almak gerekir.
2 Borçlu, kendine tebliğ olunan ödeme emrine itiraz etmezse veya itirazı kaldırılır ya da iptal olunursa, alacaklının isteğiyle icra kovuşturmasına, haciz veya iflas ya da rehnin paraya çevrilmesi yollarından biriyle devam olunur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


11 − = 8