HESAP KESMEK

Hesap hülasası gerektiğinde günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli devreler sonunda ya da hesabın kesilmesi zamanında çıkarılıp hesap sahibine gönderilen surettir, Borç ve alacak dekontları da bir çeşit günlük hesap hülasası demektir.

Bankalar ve diğer bazı kuruluşlarda nakdi ve ayni mevduat ile emanet ve cari hesap şeklindeki her türlü borçlu ve alacaklı cari hesaplar için her yıl başı aksine yazılı bir istekleri olmadıkça sahipleri adına hesap hülasası gönderilir.

Borçlu carilerde 3 aylık, alacaklı cari hesaplarda 6 aylık ve emanet suretiyle bankalara bırakılan menkul kıymetler (esham ve tahvilat, emtia gibi) için yıllık hesap hülasaları çıkarılır ve bunların ekli olduğu tasvip varakalarına, ilgililerin İmzası alınmak suretiyle uygunluk sağlanır.

Yine tahsildeki veya teminattaki senetler için aynı şekilde mutabakat yapılır.
Tasarruf mevduatından küçük cariler için ekstre çıkarmaya gerek yoktur. Çünkü borç ve alacak hareketleri hesap cüzdanından izlenebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 3 = 1