HAYAT SİGORTASI

Sigortalının ölümünde geride bıraktığı yakınlarını sıkıntıya düşmekten kurtarmak
veya sigorta süresi sonunda hayatta kalması halinde kendisine toplu bir sermaye veya ölümüne kadar gelir sağlamak amaciyle yaptırılan bir sigortadır.

Hayat sigortaları; ölüm sigortası, hayat halinde sigorta, karma sigorta olmak üzere üç türlüdür;

1) ölüm sigortası Sigortalının ölümü halinde, poliçede gösterilmiş kimselere veya kanuni mirasçılarına belirli bir paranın ödenmesini sağlar.

2) Hayat halinde sigorta Sigortalının belirli bir tarihte hayatta olması halinde sigortacının bir miktar para ödemeyi kabul etmesidir. Bu sigortada, sigortalı kararlaştırılan tarihten önce öldüğü takdirde sigortacı bütün yükümlerinden kurtulur. Hayat halinde sigorta, sermaye ödenmesi veya gelir ödenmesi şartiyle yapılabilir.

3) Karma sigorta Ölüm sigortası ile hayat halinde kalma sigortasının bir arada yapılan şeklidir. Belli bir tarihte sigortalı sağ ise kendisine, eğer bu tarihten önce ölecek olursa mirasçılarına veya gösterdiği kimselere sigortacı ödemede bulunur, ( Sigorta, Kaza sigortası)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 2 = 5