HAVALE MUHASEBESİ

a) Havale alınmasında Havale miktarı, komisyon, masraf ve gider vergisi müşteriden para olarak ya da hesabından tahsil edildiğine göre; bunların tutarı Kasa veya Müşteri Carî Hes. na borç, Şubeler Hes. na (havale miktarı) Kâr ve Zarar Hes. Havale ve çek acyosu (masrafta dahil) hesabına Muhtelif Alacaklılar Gider Vergisi (komisyon ve masraf üzerinden) hesabına alacak verilir. Telefon ve telgrafla yaptırılacak havalelerden ayrıca telefon ve telgraf ücreti tahsil olunur.

b) Çek verilmesi; halinde de çek bedeli, komisyon ve gider vergisi para olarak veya hesaptan alındığına göre; bunların tutarı Kasa veya müşteri Cari hes. na borç ve Keşideler hesabiyle
Kâr ve Zarar Havale ve çeklerden alınan acyo
Muhtelif Al. Gider vergisi hesaplarına alacak yazılır.
Keşide olunan çek aynı gün karşı şubeye ihbar edildiğinde,
Keşideler hesabına borç,
Şubeler hesabına alacak verilir.
Keşideler hesabı burada nazım rolün dedir. Bankanın bir yıl içinde ne kadar çek çektiğini, saptamaya yarar. İkincisi de bu hesap bir bakiye verecek olursa, henüz ihbar edilmemiş çek bulunduğu anlaşılır.

c) Gelen havale ve çeklerin ödenmesi; Havale emri veya çek avisi alınınca bunun tutarı
Şubeler hesabına borç,
Tediye Emirleri Ödenecek havaleler hesabına, çek olursa,
Tediye Emirleri Ödenecek Çekler hesabına alacak yazılır.
Havale için müşterinin müracaatında veya çekin ibrazında
Tediye Emirleri Ödenecek havaleler ve ya ~
Tediye Emirleri Ödenecek çekler hesabına borç,
Kasa hesabına alacak verilir.
Gerek havale emri ve gerekse çek, kasa müsbit evrakıdır. Yani kasa ödeme fişi demektir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 4 = 13