HAMBURG METODU

b) Hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareket

Başkalarını veya onların malarını, iş ürünlerini, çalışmalarını ya da ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici beyanlarla kötülemek,

Başkasının ahlâkı veya mali gücü hakkında gerçeğe aykırı bilgiler vermek,

Kendi malları, ticari işleri ve çalışmaları hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgi vermek veya üçüncü şahıslar hakkında aynı şekilde davranarak rakiplerine göre onları üstün duruma getirmek,

Sahip olmadığı halde yanlış unvan veya mesleki adlar kullanmak,

Başkasına ait ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtalarını kullanmak,

Üçüncü şahısların müstahdem, vekil ve diğer yardımcılarına; görevlerini kötüye kullanacak şekilde menfaatler sağlamak veya vaadetmek,

Aynı kişilere menfaat sağlayarak ticari sırlarını elde etmek,

Bu ticari sırlardan haksız yere faydalanmak veya onları başkasına yaymak gibi hareketler haksız rekabet veya gayrı kanuni rekabet sayılır (T.K. mad. 57).

c) Hukuki sorumluluk

Haksız rekabet yüzünden; itibarı, işletmesi, müşterileri bakımından zarar gören veya böyle bir tehlike ile karşılaşan kimse Yapılan hareketin haksız olup olmadığının tesbitini,

Haksız rekabetin önlenmesini,

Kusur varsa zarar ve ziyanın tazmini , nf.

Manevi tazminat ödenmesini isteyebilir (T.K. mad. 58).

Haksız rekabet, firmanın hizmetlileri ve işçileri tarafından yapılmışsa dava bunlara karşı da açılabilir (T.K. mad. 59).
Haksız rekabet basın aracılığiyle işlenmişse 58 nci maddede yazılı davalar ancak yazı sahibi veya ilân veren aleyhine açılabilir (T.K. mad. 60).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


99 − 91 =