DÖVİZE ÇEVRİLEBİLİR MEVDUAT

Yetkili Bankalar Merkez Bankasına döviz ve efektif olarak alım ve satım konusu yapılan ve yurda getirilmesi mecburi olmayan konvertibl dövizler karşılığında Dövize Çevrilebilir Türk Lirası mevduat hesapları açabilirler.
İhracat bedeli dövizlerle hariçte yerleşik kişilere yapılan hizmet ve masraflar karşılığı elde edilen dövizler getirilmesi mecburi, dövizlerdir.

A KİMLERE DÇM HESABI AÇILABİLİR

Türkiye’de ve hariçte yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına DÇM hesabı açılabilir. Bu sermaye tahsisi suretiyle Türkiye’de şube açmış olan veya bir ortaklığa iştirak etmiş veya ortaklık kurmuş bulunan gerçek ve tüzel kişiler bu madde uygulanmasında hariçte mukim sayılırlar.

B _ KİMLERE DÇM HESABI AÇILAMAZ

1 Şirketlere ortaklık payı olarak gösterilen dövizler karşılığında DÇM hesabı açılamaz. Bunların yurda getirilmesi zorunlu döviz oluşu nedeniyle ya alışlarının yapılarak karşılığı Türk lirasının şirketlere ödenmesi veya halka açık anonim şirketler adına vadesiz döviz tevdiat hesabına geçirilmesi gerekir.

2 Hariçten yardım olarak gönderilen dövizler karşılığında kamu yararına kurulmuş kurumlar adına DÇM hesabı açılamaz.

3 DÇM hesabı müşterek olarak da açılamaz.

C D.Ç.M. NİN SAHİBİNE SAĞLADIĞI HAK VE YARARLAR

1 DÇM hesapları vadeli veya vadesiz açılabilir.

2 DÇM hesaplarına yatırılacak dövizlerin menşei araştırılamaz.

3 Efektiflerin deklare edilme zorunlu ğu yoktur.

4 DÇM hesabına çeşitli cins döviz yatırılabilir.

5 Türkiye’de yerleşik şahıslar adına açılan bu hesaplardan hesap sahibine veya eş ve çocuklarına (döviz olsun veya olmasın) yurd dışına seyahat için izin verildiği belge lenirse döviz ve efektif verilebilir.

6 Türkiye ve hariçte yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına açılacak DÇM hesaplarından, talep tarihinde cari alış kurları üzerinden;

Çek veya efektif verilebilir

Teminat mektubu verilebilir

Transfer yapılabilir, Türkiye’de yerleşik ise

Kredi mektubu verilebilir

Türk Lirası ile yazılı çek verilebilir

Türk parası ile ödeme yapılabilir.

7 DÇM hesaplarından munzam karşılıklar çıktıktan sonra toplam bakiyeyi aşma mamak kaydiyle kredi açılabilir.

8 İşçilere borçlu cari hesap şeklinde DÇM hesabının % 70 75 ine kadar kredi açılabilir. Bu takdirde DÇM ye bloke kaydı konulur. Yani Rehinli DÇM Karşılığı Kredi sözleşmesi tanzim edilir.

9 Yurt dışında devamlı olarak en az bîr yıl çalışan işçi, serbest meslek sahibi ve müstakil iş sahibi kimselere FOB değeri
30.000. liralık bedelsiz ithal izni verilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


90 − = 83