DÖNER SERMAYE

Genel anlamda özel işletmeler tarafından yapılan fon tahsislerine döner sermaye denir.
Ayrıca, döner sermaye, işletmelerde uzun süreli varlıklara (sabit sermaye) bağlanmak yerine, para ve paraya her an çevrilebilen varlıkların bütününü de ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Çünkü bu varlıklar işletmede geçici bir zaman için kalan, üretim çalışmaları sonunda şekillerini değiştiren veya işletmenin faaliyeti dolayısiyle satılan veya elden çıkarılabilen değerlerin tümüdür. Örnek olarak kasa mevcudu, ham madde, mal, aksiyon ve obligasyon gösterilebilir. Ancak bu türlü varlıkların (döner varlıklar) terimi ile ifade edilmesi daha akla yakındır.

Döner sermayeyi (eski deyimle mütedavil sermaye) bilançonun aktif kısmındaki döner mevcutların toplamı teşkil eder.
Diğer yandan döner sermaye, genel ya da katma bütçeden bir miktar paranın bir kuruluşa veya bu kuruluşla ilgili işletmelere verilmesidir. Döner sermayenin tahsis edildiği kuruluş genelllikle ayrı gelir kaynaklarına sahip olduğundan, zaman içinde, giderlerini yıllık devet bütçesi ödeneklerinden değil, kendi gelirlerinden karşılayacak ve tahsis edilen döner sermayesini muhafaza edecektir.

Döner sermaye ile yönetilen kuruluşun zarar etmesi ile tahsis edilen varlığı azalırsa, yine devlet bütçesinden yeni tahsisler verilerek sermayenin azalması önlenir. Bu bakımdan, kamu mâliyesi alanında belirli ve sürekli bir amacın elde edilmesi için faaliyette bulunan kuruluş ve işletmelere tahsis edilen bu döner sermaye bir çeşit işletme sermayesi niteliğindedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


45 − 39 =