DEMİRBAŞ

Bir çalışma yerinde genellikle sürekli olarak belli bir hizmeti yapmak üzere tutulan eşyaya “Demirbaş” denir.
Böylece demirbaş sabit bir kıymet niteliğindedir ve İşletmede muhasebe terimi olarak kullanılır ve sabit kıymetlerin (menkul) taşınır kısımlarına verilen addır. Ancak, bunların demirbaş sayılması için işletme faaliyetinde bir işe ve hizmete ayrılmış olması gerekir. Yoksa bir hizmete ayrılmayan eşyanın, ambarda bulunan eşyadan farkı yoktur.

Bu esastan giderek örneğin tarım hayvanlarında çift sürmeğe ayrılan at ve öküzlerle, üretme amacıyla bulundurulan boğa ve aygırlar “demirbaş” olduğu halde alım ve satım için beslenen aynı cinsten hayvanlar “Canlı stoklar” sayılır.

Demirbaşlarda zamanla bir değer eksilmesi olur. Bu bakımdan demirbaşlar yıpranma ve eskime sürelerine göre amortismana tabidirler.

Cinslerine göre sıralamada Demirbaş eşyaya bir grup ve sıra numarası verilir. Aynı cinsten ve birbirini tamamlayan demirbaş lara toplu bir numara verilir. Demirbaş eşyanın bir de bulundukları yerlere göre tasnifi vardjr.
Demirbaşların satın alma değerleri ve amortismanları özel olarak tutulan demirbaş defterinden izlenir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


65 − = 58