DEKUVER

Açık anlamına gelen bu sözcük, ticari ve mali terim olarak Yalnız borçlunun imzasına dayanan karşılıksız kredileri ifade eder ki, Bankacılıkta “Credit â decouvert” karşılığı “Açık Kredi” denmektedir.

Açık kredi; türlü şekilde olabilir. Ticaret hayatında aval ve ciranta olmaksızın yalnız borçlunun imzasını taşıyan ödünç para verme işlemleri veya vadeli satışlar, Bankalarda yalnız keşidecinin imzasını taşıyan poliçe iştirası ve yine yalnız müşterinin taahhüdü ile açılan borçlu cari hesaplar “açık kredi” ve teminat mektupları “tek imzalı” ve kredileri en çok rastlanan şekilleridir.

Dekuverin karşılığı Kuver (Couvert)’dir kî, alacağın teminata bağlanması demektir. Bankalarda ve mali işletmelerde Kuver olmak şeklinde kullanılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


75 − 72 =