CİRONUN ŞARTLARI

Cironun kayıtsız ve şartsız olması lazımdır. Çünkü kayıt ve şarta bağlanacak bir ciro, senedin serbestçe sürümüne engel olur. Bu bakımdan kanun “cironun tabi tutulduğu her şart yazılmamış sayılır, hükümsüzdür” demektedir.
Poliçe veya diğer senetler, kısmen ciro edilmiş bulunuyorsa, böyle bir ciro tamamen doğru değildir, batıl sayılır. Kısmi ciro, senedin sürüm (tedavül) güvenliğini bozmuş olur. Onun îçin ciro senedin tümünü kapsamalıdır.
Hamiline ciro, “beyaz ciro” veya “açık ciro” anlamınadır. Bununla beraber “Hamiline ödeyiniz” biçiminde yazılan ciro geçerli dir.
Ciro yetkisi, hukuken senedi elinde bulunduran kimseye yani hamiline ait olmakla beraber senette adı yazılı lehdar, ilk hamil olarak senedi ciro etmek hakkına sahip olacaktır (T.K. 594).
Tarihsiz senetlerle, mühürlü senetler ticari sayılmadığından (Adi senet hükmündedir.) bunlara ait ciro da alacağın temliki niteliğindedir. Genel hükümlere tabi tutulur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


25 + = 35