CİRO

Aynı zamanda iş hacmini belirtmek üzere kullanılan bir terimdir. Bir firmanın faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetlerin satışları toplamı, o firmanın “ciro” sudur.
Döner sermayenin tutarı ile devir sayısının çarpımı, Ciro miktarına eşittir. Cirosu veya mallarının sürümü çok olan firmaların kazançları yüksek olabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 19 = 23