ÇALIŞMA ALANLARINA GÖRE İŞLETMELER

1) Ticaret işletmeleri Genellikle toptan ve perakende satışlarla ihtiyaçlarımızı gidermek için çalışan, edindikleri malları satan iktisadi ünitelerdir.

2) Endüstri işletmeleri Ham ve iptidai (ilkel) maddeleri veya yarı mamulleri işleyip işlenmiş (mamul) maddeler üreten ve yeraltı varlıkları çıkaran her çeşit işletmelerdir.

3) Banka işletmeleri Aslında para ve kredî işlemleri yapan iktisadi ünite olmakla beraber, bir çok hizmet işleri de görürler. Ekonomik yapı içinde banka işletmelerinin büyük önemi herkesçe bilinir.

4) Sigorta işletmeleri İktisadi hayatın çeşitli tehlikelerini azaltmayı amaçlayan işletmelerdir. Aynı zamanda genel hayat ve sosyal alandaki önemleri, yaptıkları işler do layısiyle (yangın, nakliye, hayat sigortaları gibi) pek büyüktür.

5) Nakliye işletmeleri Kara, deniz ve havada her türlü taşımacılık işleriyle uğraşan işletmelerdir.

6) Tarım işletmeleri Tarıma ait faaliyetlerde bulunan iktisadi ünitelerdir.

7) El sanayii işletmeleri Çalışmalarının büyük bir kısmını el ile yapan, küçük ve ince sanatların toplandığı işletmeler grubudur.

8) Hizmet işletmeleri Başkalarına hizmet etmek, aracı olmak gibi çalışmalarda bulunan işletmelerdir. Örneğin komisyoncu, tellâl, acente ve diğerleri gibi.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


92 − 91 =