BORSA ACENTESİ

Kara borsalarda yapılan işlemleri devlet gerek gördükçe cezai hükümlere tabi tutar, örneğin memleketimizde döviz kararnamelerine aykırı döviz işlemleri cezaları böyledir. “Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu” nda ve buna dayalı kararnamelerde bu çeşit işlemleri düzenleyici ve koruyucu hükümler vardır.
BORSA ACENTESİ
Borsa olan şehirlerde yalnız başkası hesabına esham, tahviller, senetler, yabancı para ve kambiyo alıp satmakla uğraşan aracılara denir.
Acenteler, müşterilerinden aldıkları alış ve satış emirlerini borsada yerine getirmeği meslek edinmişlerdir. Bu hizmetlerine karşılık tarife gereğince bir komisyon (courta ge kürtaj) alırlar.
Acenteler, borsalarda kendileri için ayrılmış özel yerlerde (parquet) işlem yaparlar. Acentelerin işe alınması, görevleri, sorumlulukları “Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsalar Kanunu” hükümlerine tabidir. Ticari sıfatları yoktur. Kendileri ve çalışanlar ticaret odasına kaydolunamazlar. Kendi hesaplarına borsa işleri yapamazlar.
BORSA AJANI
Başkası ad ve hesabına vekil sıfatiyle borsada alım satım yapan kimseye denir, ( Borsa)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


2 + 7 =