BORÇ SENEDİ

Borçlu tarafından alacaklıya verilmesi gereken para miktarını göstermek üzere düzenlenen bir belgedir. Yani, bir kimsenin diğer bir kimseye karşı belirli bir para borcunu ve her ikisi arasında meydana gelmiş olan hukuki yakınlığı belgeleyen yazılı bir beyandır.
Bu beyanla alacaklının borçludan alacağını isteme hakkı doğar ve paranın ödenmesiyle borçlu ile alacaklı arasındaki hukuki yakınlık ve bağlılık son bulmuş olur. Borç senedi kanunen şekle bağlanmıştır. Bono veya emre yazılı senetler gibi.

BORÇ SENEDİ HESABI
Muhasebe bakımından; borçlunun defter ierinde ‘’borç senetleri” adıyla pasif, alacaklının defterlerinde ise “alacak senetleri” adıyla aktif hesaplar arasında yer alır. Borç, senetleri hesabı, işletmenin bu nitelikteki borçlarının sınırını ve kapsamını gösterir. Bunları kısa vadeli ve uzun vadeli olarak ayırmak, bilanço analizine imkân verme bakımından yararlıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


86 − = 83