BANKA KASA TAZMİNATI

BANKA KASA TAZMİNATI

Sürekli para alıp vermeleri nedeniyle bu işle görevli veznedarlarla, kıymetli eşya muhafızlarının para kaçırması ve kendilerine emanet edilen kıymetli evrak ve eşyayı çaldırması, zayi etmesi ihtimal dahilindedir.

Bu ihtimale karşı, bu gibi görevli sorumlulara aylıklarının % 25 ini geçmiyen ölçüde ödenen tazminatlardır.

Bu tazminat, bir çeşit muhtemel zarar karşılığı olarak verilen para olduğundan vergi kapsamına girmemektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


9 + 1 =