BANKA İŞTİRAK HESABI

İŞTİRAK HESABI

Kâr veya zararı, tesbit edilen bir oran içerisinde dağıtılmak üzere, bir bankanın herhangi bir işletme ile giriştiği ticaret işine ait olmak üzere açılan hesaptır.

İŞTİRAKLER

İştirak deyince önce Bankaların iştiraki akla gelir. Sanayileşme hareketinin gelişmesine paralel olarak önem kazanan konular arasındadır. Bankalar çok defa kaynaklarından bir kısmını iştiraklerine bağlarlar. Bu bağlanan fonları, orta vadeli konjonktürde likidite durumunu zorlamayacak bir oranda tutarlar.

1) Bankaların bir iştirak politikası olmalıdır. Bu politika, yatırım tröstlerinden ve holdinglerden farklıdır

Yatırım tröstleri, çeşitli değerlerle sermayelerini dağıtmak suretiyle zarar ihtimallerini azaltmağa çalışırlar. Sermayelerini bir çok plasman konularına serpiştiren yatırım tröstlerinin ilgili bulundukları firmalardaki hisseleri genellikle az olur, yönetim kurullarına da katılmazlar. Bankalar ise az sayıda firmaya sermaye bağlar ve aynı zamanda idareyi kontrol edecek ve etkileyecek kuvvette olurlar.

Holdingler, birbiriyle ilgili firmaların kontrolünü ellerine geçirerek bunların faaliyetini koordine eden kuruluşlardır. Holdingin sermaye yatırdığı firmalarla bağları köklü ve süreklidir.

Bankaların kendi iştiraklerine bağları Holdinglere göre esnek ve daha istikrarsızdır. Bankalar, menfaat gördükleri vakit, iştiraklerine ait aksiyonları elden çıkartmakta tereddüt etmezler. Bankaların prensibi, bir hisse senedi en yüksek rayicini bulunca satmaktır.

2) Sanayicilik, para ticaretinden farklı değerlere gerek gösteren bir meslektir. İş hayatında elemanın çok büyük değeri vardır. Bir yeni yatırımın başarı şansını artıran kişilere ihtiyaç vardır. Bu bakımdan Bankalar;

Firmanın kuruluş ve idaresini yürütecek ehliyteli ve tecrübeli bir müteşebbis varsa,

Yatırım, halde ve gelecekte kârlılık gösteriyorsa,

Devletçe izlenen politikaya ve siyasi telkinlere uymak gerekiyorsa,

sermaye katmaya yani ortak olmava karar verirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 4 = 2