Akredifli kabul kredisi açtırmak

Akredifde

İthalatçı firma akredifli kabul kredisi açtırmak üzere başvuran müşteriye bu çeşit kredi tahsisi yapıldıktan sonra, firmadan sağlanacak belgeler şunlardır

İthal malları Fiyat Tescil ve Tetkik Dairesinden alınmış fiyat uygunluk belgesi,

Beyanname Tahhütname (% 05 pula tabidir),

Komisyoncu beyannamesi,

Akreditif açma teklif mektubu,

Transfer nüshalı ithal müsaadesi formüleri,

II Sayılı liberasyon listesinden yapılacak ithalatla yürürlük süresi bitmemiş müsaade belgesi,

Tahsisli İthal malları listesinden veya anlaşmalı memleketler kontenjan listelerinden yapılacak ithalatla yürürlük süresi bitmemiş döviz tahsis belgesi,

Tasdikli proforma fatura.

Ayrıca ithalatçı firma, gerekli nakdi teminat tutarı ile kur garantisinden yararlanmak üzere mal bedeli dövizin Türk lirası karşılığının % 1 oranındaki meblağı Merkez Bankasına yatırmak zorundadır.

b) Mal mukabili kabul kredisinde;

İthal işlemi yapacak firmalar öncelikle çalışdığı Şubeden “aval kabul kredisi” tahsisi yaptıracaktır. Bundan sonra ilgililerce, yükleme vesaikinin gelmiş olması şartiyle aşağıdaki vesaikin ibrazında ithal işlemi kabul kredisine dönüştürülebilir.

Mal mukabiline çevrilmiş (T) transfer nüshası ile (G) ithal müsaadesi,

İthal malları Fiyat Tescil ve Tetkik Dairesinden alınmış fiyat uygunluK belgesi,

Beyanname Tahhütname (% 05 pullu olarak),

Komisyoncu beyannamesi,

Tasdikli proforma fatura.

Ayrıca ithalatçı firma, kur garantisinden yararlanmak üzere mal bedeli dövizin TL. kar şılığının % 1 oranındaki meblağı Merkez Bankası için yatırmak zorundadır.

Yukardaki hususların temininden sonra yetkili banka şubeleri (T) ve (G) nüshalarını kabul kredisine dönüştürmek üzere C. Merkez Bankasına müracat edeceklerdir.

Akreditifli veya mal mukabili kabul kredili ithal işlemlerinde poliçenin vadesinde poliçe tutarının alacaklıya poliçe üzerindeki para cinsinden ödenmesi gerekmektedir. Yalnız kabul kredili ithal işlemlerine İnhisar etmek üzere bankanın kendi döviz pozisyonundan da poliçe bedelinin transferine olanak verilmiştir.

Bu nedenle, poliçe vâdesinden 20 gün önce provizyon hazırlığına başlanmalı, olmadığı takdirde 15 gün önce transferin Merkez Bankasınca yapılacağı C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne bildirilmelidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


52 − 50 =