AFİŞ NEDİR?

Afiş Fransızca affiche’den gelmedir. Açığa vurmak, meydana koymak anlamındadır. Afişe, İngilizce poster, Almanca plaket denir.

Şu halde; istenilen herhangi bir şeyi belirtmek, duyurmak, özellik ve niteliklerini açığa vurmak ve olayların varoluşunu ortaya koymak gibi halk üzerinde etki ve tepki ya

ratabilmek amacıyla yapılan yazı ve resimlere “afiş” derler. Afiş çok yönlü bir etki aracıdır :

a) Afişin Sanat Değeri:

Afişte renk parçaları büyük, detaylar (ayrıntılar) az olmalıdır. Renkler kuvvetli, ahenkli ve göz alıcı olmalıdır. Afişte yazı; resim kadar önemlidir. Bazan kötü bir yazı çok iyi bir resmi fena hale sokabilir. Bu bakımdan yazının az ve açık olması, yazı karakterinin afiş konusu ile ahenkli olması şarttır. Satırlarla doldurulmuş bir afiş resmi, hiç bir zaman okunamayacağı gibi, ilk andaki etkisini de kaybeder. Onun için afişin kesin ve keskin bir ifade şekli unutulmamalıdır.

b) Afişin Ekonomik Yönü :

Afişin uygar toplumlarda gerek kültürel, gerekse sosyal ve ekonomik yönden pek büyük rolü vardır.

Bir toplumun medeni ihtiyaçlarının çoğalması, o toplumu sosyal ve ekonomik örgütlenmeye sürükler. Böylece ekonomik ihtiyaçları sağlayacak ve ortaya koyacak endüstri doğmuş olur. Endüstri geliştikçe de bir çok yeni işletmelerin ortaya çıkması ve bunların halk arasında benimsenmesi ve malların sürülmesi imkân dahiline girer.

Bu nedenle sanayinin herhangi bir kolunun yeniliklerini, yeni prodüksiyonlarını, nitelik ve kalitelerini, çeşit ve özelliklerini halka duyuracak, meydana koyacak ve anlatacak afiştir.

Afiş, sanayinin ayrılmaz bir elemanıdır, işletmeciliği ilerlemiş uygar ülkelerde büyük ölçüde rekabetler olduğu gibi aynı çapta “afiş ve reklâm” kuruluşları vardır.

Afiş sanatçısı ve afiş, bir ülkenin işletmeciliğinde başlı başına büyük bir faktör olduğu gibi halk seviyesinin, sanat zevkinin yükselmesine hizmet bakımından çok önemli bir yer almaktadırlar. Çünkü süsleme sanatının bir dalı olan “afiş” halk arasına en çok yayılan güzel sanatlardandır.

Ekonomik alanda afişler, bir çok çeşitlere ayrılmıştır: Duvar afişleri, pankart, sinema afişleri, ışık afişleri, dahili afişler, nakil ve* sıtaları afişleri ve benzerleri gibi.

Bu gibi afişler; şekilleri, boy ve renk* leri, kullanılacakları yerlere göT değişen ay rı ayrı işlerdir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


3 + 7 =