A TARİFİ

Bono veya emre yazılı senedin kanuni bir tarifi yoktur. Bu çeşit senetlerin tanziminde görüleceği üzere
Borçlunun belli bir parayı, belirli bir tarihte alacaklısına veya onun emrine kayıtsız şartsız ödeyeceğini gösteren bir taahhüt senedine “bono” demek mümkündür.
Bono veya emre yazılı senette bir tarafı borçlu, diğer tarafı alacaklı oluşturur. Senedin borçlusu, senedi ihdas veya imza eden keşidecisi’dir. Alacaklı ise, senette adı gösterilen lehdardır. Bono lehdar tarafından kime ciro edilirse, bu yeni hamil alacaklının yerine geçer.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 63 = 64