Yeni Hisse Pazarı

Hisse senetleri Borsada işlem gören şirketlerin sermaye artırımları, bir hesap dönemi içinde temettü ödemesinden önce gerçekleşmiş ise, çıkarılan yeni tertip hisse senetelri üzerinde geçen hesap dönemine ait temettü kuponu bulunmamakta böylece, üzerinde geçen hesap dönemine ait temettü kuponu bulunmamakta böyleçee, üzerinde geçen hesap bulu nmayan”yeni” tabir edilen hisse seentelir arasında değer farkı oluşmaktadır.Borsada işlem gören şirketlerin sermaye artırımlarında “eski yeni” fiyat oluşumunu en aza indirme gayretleri göz önünde bulundurularak, “eski yeni” fiiyat farkının Borsa bünyesinde serbestçe belirlenmesi gayesiyle ,”Yeni Hisse Pazarı” adı altında Hisse Senetleri Piyasası kapsamında yeni bir pazar oluşturulmuştur. “Yeni Hisse Pazarı”nın çalışma yöntemi aşağıdaki gibidir.
1 “Yeni” Hisse senedi için, “eski yeni fiyat” farkına neden olan,”eski” hisse senedi üstündeki temettünün ödenmeye başladığı ilk güne kadar, geçici süre ile ayrı pazar açılır.
2 Açılış günü ve fiyat tesciline kadar baz fiyatı ve fiyat marjı uygulanmaz.
3 Fiyat tesciline takip eden seanslarda , baz fiyat olarak, bir önceki seansta gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı; fiyat majjı olarak ise “eski” hisseye uygulanan marj uygulanır.
4 “Yeni Hisse Pazarı” eski hissenin pazarı ile aynı seansta işleme açılır.
5 “Yeni “hisse senedi, ayrı bir hisse senedi olarak,, hisse senedi ulusal pazar kuralılarına göre işlem görürür.
6 Aşağıdaki konulara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.
Müşteri emirleri “eski’Veya “yeni” olarak ayrı ayrı alınır.
Emirler, “eski” veya “yeni” hisseye ait olmamasına göre ilgili pazara iletilir.
Takas yükümlülükleri “eski” ve “yeni” hisseler için ayrı ayrı yerine getirilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*