Yatırım Ortaklığı’nın yararları nelerdir?

Yatırım yapmak, belirli bir bilgi ve uzmanlığı gerektirir. Özellikle bireysel portföyler, küçük değerleri kapsadığı için riskleri büyüktür. Bu risk, gerek ana para, gerekse portföyün getirisi yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla sermaye piyasalarında küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini değerlendiren, konularında uzmanlaşmış sermaye piyasası kurumla rı ortaya çıkmıştır, işte yatırım ortaklığı bu kuramların başında gelmektedir.
Bir kurumsal yatırımcı olarak karşımıza çıkan yatırım ortaklığının hiç kuşkusuz çok sayıda ve önemli işlevi, başka bir deyişle yararı vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

1 Yatırım ortaklığı, menkul kıymetler, mali piyasa ve ku rumlarla ilgil gelişmeleri sürekli izler. Portföy yönetimiyle ilgili önlemleri alır. Yanlış karar verme ihtimali düşüktür. Şirket, ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gelişmelere göre gerektiğinde değişiklik yapar.

2 Şirket portföyü çeşitlendirmek suretiyle yatırım riskini azaltır.

3 Portföyün değerinin korumaya çalıştığı gibi arttırmaya yönelik araştırmalar yapar.

4 Yatırım ortaklığı şirketinin faaliyet karı, alım satımını yaptığı enstrümanların gelirinden oluşur. Sabit faizli araçların faiz gelirleri de kara eklenir. Bu kar doğal olara hisse senetlerini değerine yansır. Yatırımcı senedini ister satar, ya da şirketin yıl sonu karından dağıtılan temettü alır. Şirketin gelirleri, vergi den muaf olduğu için toplam kar olduğu gibi ortaklara yansır.

5 Yatırım ortaklığı şirketleri, sermaye piyasasında ve onun uzantısı olan borsada aşırı fiyat dalgalanmalarını önler, piyasa derinlik kazanır ve istikrarlı seyir takip eder.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*