Yatırım Ortaklığı’nın kuruluş şartları nelerdir?

Yatırım ortaklıklarının kuruluş izni alabilmeleri için portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere öncelikle SPK’ya yaptıkları başvurmaları şarttır. Yatırım ortaklığı kurucularının SPK’ya yaptıkları başvuruyu takiben aldıkları Kurul’un olumlu görüşünü ve TTK’ya göre istek gerekli belgelerle birlikte Ortaklığın diğer kuruluş şartlarını şöyle sıralamaları zorunludur. Sanayi ve Ticaret bakanlığı’na kuruluş izni almak için başvuruda bulunmaları zorunludur;

1.Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde ve hisse senetlerini halka arzetmek üzere kurulmaları,
2.Başlangıç sermayelerinin 10 milyar liradan az olmaması,
3.Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,
4.Ticaret ünvanlarında “Yatırım Ortaklığı” ibaresinin bulunması,
5.Esas sözleşmelerinin SPK hükümlerine uygun olması,
6.Kurucularının iflas etmemiş olmaları ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığının berirlenmiş olması,

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*