Yatırım Kulübü’nün sağladığı faydalar nelerdir?

1)Küçük tasarrufların değerlendirmesi ve daha düşük komisyon ödenmesine imkan verir.
2) Risk azaltılması: Başlangıçta portföyün çapı küçüktür. Pek problem doğurmaz, portföyün büyümesi, üyelerin tecrübelerinin artışıyla birlikte yürür. Buna ilaveten, yatırımlar riskin dağılması ilkesine göre yapıldığı için üyelerin karşılaştığı risk asgariye iner.

3)Karşılıklı Eğitim : Yatırım Kulübü, bir çeşit “Borsa Okulu” durumundadır. Kulüp üyeleri ortak faaliyet süresince, borsa mekanizması ve teknikleri ile, bir menkul kıymet portföyünün nasıl işletildiği konusunda, yalnız başına belki hiç bir zaman öğrenemeyecekleri bilgi ve tecrübelere sahip olacaklardır.
Bu arada milli ve hatta milletlerarası ekonomik yaşamın özelliklerini öğrenecekler, iş alemini tanıyacak, bir dereceye kadar memleketin ekonomik yaşamına katılmış olacaklardır.

4) Sadelik : Kulübün hukuki biçim, kuruluş formaliteleri ve işleyişi çok basittir. Sözleşme örneği, bu faaliyetin mevcut bulunduğu ülkelerde borsadan, borsa üyelerinden ve kulüp federasyonlarından kolayca elde edilebilir.

Türkiye Yatırım Fonu ne demektir ?
Türk Borsası’nın bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve kambiyo rejiminde değişiklik getiren, 8 9 Ağustos 1989 Kararları diye de bilinen 32 sayılı kararname, yabancı yatırımcıların İMKB’den ve Türk yatırımcıların ise yabancı borsadan menkul kıymet alıp satabilmesine imkan tanıdı. İşte, bu tarihten kısa bir süre sonra merkezi New York’ta olan ve New York Bor sası’na kote edilen Türkiye Yatırım Fonu faaliyete geçti. Fon’un yatırımlarını yönetme görevinin, uluslararası bilgisi ve deneyimi ile ün kazanan kuruluş Morgan Stanley, yerel danışmanlığını ise Türk Ekonomi Bankası yürütüyor.

Ömrü 25 yıl olarak öngörülen Türkiye Yatırım Fonu’nun varlığının tamamını sadece Türk şirketlerinin hisse senetleri oluşturuyor. Fon uzun dönemde sermaye kazancı sağlamayı amaçlıyor. Zira kazanç hedefin uzun vadeli olması, borsada sık görülen kısa vadeli büyük dalgalanmalara karşı bir istikrar unsuru oluşturuyor.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*