Yatırım fonlarına getirilen sınırlamalar nelerdir?

Sermaye Piyasası mevzuatı, yatırım fonlarını kurmayı belirli şartlara bağlarken, bazı sınırlamalar getirmeyi de ihmal etmemiştir. Bu sınırlamalar şunlardır:

1 Kurucu, fon portföyüne, sermayesinin yüzde 10’un dan fazlasına sahip olan kamu kuruluşları dışındaki hissedarlarının, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayelerinin yüzde 20’sinden fazlasına sahip ortaklıkların menkul kıymetlerinin toplamı, fon portföy değerinin yüzde 20’sini aşamaz.

2 Yatırım fonları, portföy değerlerinin yüzde 10’undan fazlasının bir ortaklığın menkul kıymetlerini yatıramazlar. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi veya rüçhan haklarının kullanılması nedeniyle aşıldığı takdirde, fazla kısmın en geç 3 ay içinde tasfiye edilmesi gerekir. Bu süre içinde elden çıkarmanın imkansız olduğu veya büyük zarar doğuracağının belirlenmesi durumunda süre, SPK tarafından uzatılabilir.

3 Kurucunun doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerin toplamı, fon portföyünün yüzde 20’sini geçmez.

4 Yatırım fonları, portföylerinin en çok yüzde 25’ini Türk parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırabilirler. Ancak fonlar, portföylerine sözleşme tutarı fon portföyünün %5’ini geçmemek koşuluyla yabancı vadeli işlem sözleşmelerini ve opsiyonlaını dahil edebilirler.

5 Yatırım fonları, fon portföy değerinin yüzde 10’undan fazlasını altın ve diğer kıymetli madenlere yatıramazlar.

6 Yatırım fonları, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklaının yüzde 9’undan fazlasına sahip olamazlar.

7 Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri nedeniyle fon içtüzüklerinde belirtilen asgari sınırlarının altına inmesi halinde, oranın en geç 10 işgünü içtüzükte belirtilen sınırlara çıkarılması zorunludur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*