YARDIMCI BANKA HESAPLAR

Birbirine benzer özellikte ve aynı faaliyetle ilgili olarak defteri kebirdeki tek bir ana hesaba bağlı ayrıntılı hesaplar grubuna yardımcı hesaplar denir.

Bu hesaplar, ana hesap veya kontrol hesabı ile kontrol edilir. Örneğin Muhasebe; senetsiz alacaklarını yani kendisine borçlu olan kişiler olarak ayrı ayrı işlemek için her borçlu adına bir yardımcı hesap tutacak, bunların hepsinin özetini de defterikebirdeki bir ana hesapta toplayıp kontrol edecektir.

İşte bu tek tek hesaplara yardımcı veya tali hesaplar, bunların hepsinin toplandığı defterikebir hesabına da ana hesap veya kontrol hesabı ya da topayıcı hesap adı verilir. Böylece bir yandan ayrıntılı kayıtlar, öte yandan bu ayrıntıların toplu özetinin eşlenmesi gereken bütün hallerde bu kayıt tekniğinden yararlanılır.

Banka-Aylık-Faiz-Oranları.png

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

6 + 4 =