Yabancı sermaye

İşletmeler yalnız müteşebbisin veya işletmecinin kendi kişisel varlığından ayırdığı paralarla (öz sermaye) ile yetinemezler. Özellikle bu günkü ekorfomik düzende iktisadi ve ticari ilişkilerin çok gelişmiş bulunduğu bir ortamda işletmeler öz sermayelerinden başka ve ondan çok dışarıdan, yabancı işletmelerden veya kişilerden işletme faaliyetini destekleyecek, artıracak borç ve krediye ihtiyaç duyarlar.

O halde yabancı sermaye işletme dışında kalanlar tarafından herhangi bir surette (borç veya kredi) işletme emrine verilen kullanılmağa hazır veya kullanılan değerlerdir. Yabancı sermaye veya yabancı kaynağa sahip olmak, işletmenin finanse edilmesi yani mali yönden güçlenmesi demektir.

Bazı işletmelerde örneğin banka, sigorta ve büyük ticari işletmelerde yabancı sermayenin rolü ve önemi büyüktür. Ancak, yabancı kaynak temini işletmeyi bir takım borç ve taahhüt altına sokabileceğinden her şeyden önce bu sorumluluk ve yükümlülüğe göre hareket etmek, vadesi gelen borçlarını ödemek için daima hesaplı, hazırlıklı bulunmak zorunluluğundadır. Bu zorunluluk da likidite (ödeme kabiliyeti) problemini ortaya çıkarmıştır.

2) Kullanıldığı yere göre sermaye

İkiye ayrılır Sabit sermaye (duran sermaye), mütedavil sermaye (döner sermaye).

a) Sabit sermaye

Uzun bir süre işletmede kalan, şekil değiştirmeyerek bir çok üretim dönemlerine katılan araç ve değerlerin tümüdür. Sabit sermaye içinde bina ve arazi, makine ve tesisat, demirbaşlar, taşıt araçları ve diğer bunlara benzer değerler vardır.

b) Mütedavil sermaye

İşletmede geçici bir zaman için kalan, üretim faaliyeti sonunda şekil değiştiren veya işletmenin faaliyeti dolayısıyla satılan, elden çıkarılan değerlerdir. Örnek olarak kasa mevcudu, hammadde, mal, aksiyon ve obligas yon gösterilebilir. Şu halde sermaye = sabit sermaye ile mütedavil sermayenin toplamından oluşmaktadır.

Yabancı sermaye girişi yüzde 11.7 azaldı | Enerji Time

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


75 − 69 =