Vesikalı ve vesikasız senet iştira etmek

Vesikalı, vesikasız bir senet iştirası da bir çeşit iskonto demektir. Yalnız bankacılıkta iskonto edilen senetler denilince, borçlusu aynı yerde bulunan diğer bir deyimle kredi alan kimsenin bulunduğu yerde ödenecek olan senetler akla gelir. Bunlar da ancak emre muharrer senetlerle, devletin kısa vadeli borç senetleri, hazine ve tasarruf bonoları olabilir.

Borçlusu, kredi alanın oturduğu yerden başka bir yerde veya şehirde bulunan poliçe, bono (emre muharrer senet) ve muhatabı banka olan çeklerin iskontosu yani kırdı rılması “iştira” adını almaktadır.

Genel olarak birincisine iç iskonto işlemi, İkincisine dış iskonto işlemi demek mümkündür. Böyle olunca iştira konusu, gerek takip, gerekse risk bakımından iskontoya göre daha önemlidir. Çünkü banka iştira senetlerini kendisi değil aracı ile takip ve tahsil etmek zorundadır. Bu da kolay bir iş değildir.

Senetler Servisi bu konuda; senedi İştira etmeden önce gereken bilgileri şube ve ya muhabiri aracılığı ile temin eder ve mü dürlüğün onayına sunar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


14 + = 17