Vergi Denetimi VerDE Nedir?

Idea Teknoloji Çözümleri, VerDE ile vergi denetiminde yeni bir dönem başlatıyor.

Teknolojik ilerlemenin ve İnternetin hayatımızdaki pek çok alanda etkinliğini artırdığı ve hatta nesneleri yönetmeye başladığını,

“Sanayi 4.0” kavramıyla anlatan birçok yazı okumuşsunuzdur. Değişen koşullar çerçevesinde, muhasebe kayıtları da artık elektronik ortamda olduğundan, vergi incelemesinde 2.0 dönemi başlıyor. İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdürü Emre İyibilir, bu konuda hazırlıklara uzun süre önce başladıklarını ve bu dönemin ihtiyaçlarına en uygun katmadeğerli denetim çözümünü piyasaya sürdüklerini ifade ediyor.

Yasal zorunluluk gereği kağıda basılı ortamda oluşturulup saklanan ticari defter ve faturaların elektronik ortama taşınması aslında herkes için beklenen bir gelişmeydi. Taslak aşamasından itibaren yakinen izlediğimiz eDefter ve eFatura uygulamaları, 2014 ve sonraki yıllardaki cirosu 10 milyon lirayı geçen bütün mükellefler için 1 Ocak 2016’dan itibaren zorunlu hale getirildi. Bu kapsama giren firmalar, 1 Ocak 2016’dan sonra kendi aralarında kağıt fatura düzenleyemiyor ve ticari defterlerini edefter şeklinde elektronik ortamda tutuyor. Haziran 2016 sonu itibarıyla 50 binden fazla firma, bu düzenleme nedeniyle eDefter ve eFatura uygulamalarına dahil oldu.

eDefter ve eFatura’nın evrensel standartlara göre oluşturulmaları hem ülke içinde hem de dış dünyada her türlü raporlama ve denetim faaliyetleri için şeffaf, esnek ve kolay analiz edilebilir bir çerçeve sunuyor. Verinin kolaylıkla analiz edilebilmesi, standart hale getirilmesiyle mümkün oluyor ve elektronik ortamda geniş bir analiz imkanı sağlıyor. Böylece oluşan standart veriyle başta veri madenciliği olmak üzere her türlü iş zekası çalışmaları için çok uygun bir altyapı oluşuyor ve akıllı teknolojilerin kullanımı mümkün hale geliyor.

Elektronik Denetim

Bugün Türkiye’de bin civarında muhasebe programı olduğu tahmin ediliyor diye devam ediyor Emre İyibilir. Ancak bunların ürettikleri elektronik verilerin format ve standartları birbirinden farklı… Günümüzdeki birçok denetim ve muhasebe standardı, mevcut bilgi teknolojileri kullanılan uygulamalardan önce oluşturulmuş. “Vergi Denetimi 1.0” diye tabir edebileceğimiz klasik denetim şekli daha çok geçmişe odaklanır. Geçmiş olaylar ve kayıtlar üzerinden kısmi bir denetim yapılır. Oysa elektronik denetimde yani Vergi Denetimi

2.0 döneminde cari verinin tamamı üzerinden hızla ve güncel denetim yapılabilir.

Denetimler artık elektronik araçlar üzerinden ve elektronik ortamda yapılacağından, ilgili kamu otoritesi klasik denetimlerden farklı olarak bir denetim faaliyetine başlamadan önce, denetlenecek elektronik belgenin sıhhatli bir şekilde oluşturulup oluşturulmadığını kontrol ettiriyor. Diğer bir ifadeyle vergi ve muhasebe denetimine dönük çalışmalara başlanmadan önce, o elektronik belgenin teknik olarak sağlıklı oluşturulup oluşturulmadığına bakılıyor ki bu piyasada neredeyse tüm elektronik denetim programlarının sunduğu hizmet. İşte Yeni nesil Vergi Denetçisi “VerDE” bu noktadan sonra farklılaşıyor.

VerDE Nedir?

VerDE, edefter üzerinden analizler yapan katma değerli bir denetim çözümüdür. VerDE’nin çalışması aslında son derece basit bir mantığa dayanıyor. Uluslararası standartlara göre oluşturulan edefter verisine, ilgili mevzuata göre yazılmış iş kurallarını uygulanır. Bu kurallar, vergi ve muhasebeden başlayıp sosyal güvenlik ve ticaret mevzuatındaki ilgili detayları seçip getiren bir algoritma setinden oluşur. Bu sayede oluşturulan her bir kural veriye uygulanırken arka planda eş zamanlı olarak tutarlılık kontrolleri de yapılır. Farklı senaryolara göre riskli görülen durumları ilgili ticari kayıtlar (yevmiye kayıtları) ve mevzuat hükümlerine göre kullanıcıya raporlar.

Neden VerDE?

Vergi Denetimi 1.0 döneminde defterler kağıt ortamında yıllık olarak oluşturulur, açılış kaydından önce ve tamamlandıktan sonra notere tasdik ettirilirdi. Ancak eDefter ile sistem tamamen değişti. Artık eDefterler, aylık olarak oluşturulup takip eden üçüncü ayın sonunda onaylanan ve elektronik ortamda saklanan bir hale geldi. Emre İyibilir, bu noktada bir konuya dikkat çekiyor: “Piyasanın henüz farkına varmadığı bir kritik nokta da şu; GİB tarafından onaylanmasından sonra edefterinizde bir daha değişiklik yapılamaz. Sonradan tespit edilen hatalar ancak cari dönem muhasebe kayıtlarına göre düzeltilebilir, geçmiş ayda hatalı olan, geçmiş ayda kalır. Bu sebeple aylık oluşturulan bir eDefter’in GİB’e onaylatılmadan önce bir ön denetimden geçirilmesi, işletmeleri belli ölçüde güvence altına alır.” verde.ideateknoloji.com.tr veya info@ideateknoloji. com. tr adreslerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

VerDE, edefteriniz değiştirilemez şekilde onay almadan önce yapılması gereken tüm kontrolleri 500’ den fazla formülle yapar ve tüm işlemlerinize çok kısa sürede, isterseniz defalarca bakarak hatalarınızı gidermenizi sağlar.

Vergi Denetimi VerDE Nedir?_10.jpg

Vergi Denetimi VerDE Nedir?_4.jpg

Vergi Denetimi VerDE Nedir?_0.jpg

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

Your email address will not be published.


*