VDMK’ların satış ilkeleri nelerdir?

Varlığa dayalı menkul kıymetler, iskonto esasına göre satılabileceği gibi dönemsel ve değişken faiz ödemeli olarak da ihraç edilebilir.
Varlığa dayalı menkul kıymetlerde iskonto veya yapısı ve getirileri dikkate alınmak ve vade uyumunu sağlamak koşuluyla, ihraçcı kuruluş tarafından serbestçe belirlenebilir. Menkul kıymetlerin vadesi ise ihraç sırasında belirlenecek tanzim anında üzerine yazılır. Portföydeki alacakların erken ödenmesi halinde oluşacak fonun ve varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin ödemeler yapıldıktan sonra vekil banka nezdindeki müvekkil kuruluş veya banka hesabında kalan paranın kuîıanım ilkeleri, ihraçcı tarafından yayımlanacak izahname ve sirkülerde ayrıntılı olarak belirtilir. Satış süresi içinde satılmayan veya aracı kuruluşlar tarafından da satın alınmayan varlığa dayalı menkul kıymetler satış süresinin bitimini izleyen 6 işgünü içinde noter huzurunda belirlenir ve iptal edilir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, varlığa dayalı menkul kıymetlerin ikinci el piyasada, yani borsada alım satımı serbesttir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*